Vårt mål är att utföra renoveringar av högsta kvalitet, en renovering ska gå så fort som möjligt utan att resultatet förstås försämras. I samband med varje renovering träffas arbetsledare och beställare och har en noggrann genomgång av vad som skall göras.

UTOMHUS:

 • altaner
 • terrasser
 • takarbeten
 • stenläggning
 • fasadrenovering
 • tillisolering
 • putsning
 • målning
 • murning
 • gjutning av grundplattor
 • dräneringsarbeten
 • fönster och dörrbyte

INOMHUS:

 • nybyggen
 • ombyggen
 • tillbyggen
 • rivning
 • inomhusrenovering
 • köksrenovering
 • badrumsrenovering
 • målning, tapetsering
 • golvläggning, golvslipning
 • granitbänkskivor, trappor
 • andra renoveringsarbeten