Passa på att utnyttja ROT-avdraget och dra av upp till 50 000 kr per person på din fastighet. Vi fakturerar arbetet exklusive ROT-avdraget och söker sedan avdraget direkt från skattemyndigheten.

Information om ROT-avdraget
Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du
äger och som du bor i eller har som fritidsbostad
eller
äger och som dina föräldrar bor i
Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.